Mots clefs : boekhouding

Woordenlexicon boekhouders België

Accountant
Iemand die zijn werk maakt van accountancy, persoon die beroepsmatig jaarrekeningen controleert. …Continue reading

Gepubliceerd op Algemene info | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Woordenlexicon boekhouders België

Boekhouding voor vzw’s

Wie dacht een vzw op te richten en voor de rest geen administratieve rompslomp te hebben heeft het wel degelijk bij het verkeerde eind. Een vzw mag dan al niet de bedoeling hebben om winst te maken, toch komt ook hier opnieuw een boekhouding bijhouden aan te pas. …Continue reading

Gepubliceerd op Boekhouding uitbesteden | Tagged , , , | Comments Off on Boekhouding voor vzw’s

Boekhouders voor zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep

Boekhouding voor zelfstandigen. De laatste jaren zijn er steeds meer en meer mensen die naast hun gewone job ook nog een activiteit als zelfstandige uitoefenen. Zelfstandig zijn in bijberoep biedt namelijk een aantal voordelen die men als volledig zelfstandige niet heeft. …Continue reading

Gepubliceerd op Boekhouders in België | Tagged , , , , , | Comments Off on Boekhouders voor zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep

Btw en belastingen

De btw, voluit de belasting op de toegevoegde waarde, is een belasting op allerlei diensten en goederen die door de eindconsument wordt gedragen. Deze belasting wordt stap voor stap geïnd want bij elk productie- en distributieproces dient men btw te betalen. Hiervan komt ook de omschrijving: belasting op de toegevoegde waarde. …Continue reading

Gepubliceerd op Algemene info | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Btw en belastingen

Verschil tussen accountant en boekhouder

De woorden boekhouder en accountant worden zelden uit mekaar gehouden. Velen zien deze woorden als identiek en gebruiken ze dan ook willekeurig door mekaar. Toch is er wel degelijk een verschil tussen deze twee. …Continue reading

Gepubliceerd op Algemene info | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Verschil tussen accountant en boekhouder