Verschil tussen accountant en boekhouder

De woorden boekhouder en accountant worden zelden uit mekaar gehouden. Velen zien deze woorden als identiek en gebruiken ze dan ook willekeurig door mekaar. Toch is er wel degelijk een verschil tussen deze twee.accountants

Accountant en boekhouder: niet enkel de prijs is verschillend

Als we het verschil tussen een boekhouder en een accountant moeten omschrijven, dan gaat dit niet enkel om het verschil in kostprijs. Uiteraard speelt dit ook een rol want een accountant is meestal duurder dan een boekhouder maar naast de prijs zit er ook een verschil in taken die ze uitvoeren. Een boekhouder is de persoon die de boekhouding onderhoudt voor een bedrijf of voor een zelfstandige. Hij heeft een eerder uitvoerende job en stelt eigenlijk de boekhouding samen.
Een accountant daarentegen heeft vooral een controlerende functie. Hij zorgt voor de controle en het inrichten van boekhoudingen en administraties. Accountants zijn ook bevoegd om verklaringen van financiële betrouwbaarheid uit te reiken. Zij moeten namelijk de jaarrekeningen controleren die de boekhouders samenstellen. Een beschermende titel is het volgende punt waarover een accountant, in tegenstelling tot een boekhouder, wel beschikt. De kennis van een accountant op gebied van fiscaliteit is meestal ook ruimer dan die van boekhouders.

Verplichtingen van een accountant

Wettelijk gezien zijn een aantal regels opgesteld waaraan een accountant zich moet houden als hij deze naam wenst te dragen. Eerst en vooral moet een accountant een universitaire of hogere opleiding gevolgd hebben, gevolgd door een stage of werkervaring en een scriptie. Bovendien is men als accountant verplicht bijscholing te volgen. Gemiddeld moet men 40 uur per jaar extra opleidingen volgen om als accountant erkend te kunnen blijven. De controles hierop zijn trouwens streng versterkt en hebben al meerdere titelontzeggingen tot gevolg gehad. Ook het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor een accountant. Dit geeft u als klant een grotere zekerheid dat u de schade vergoed krijgt bij eventuele fouten die gemaakt zouden kunnen zijn. Een gewone boekhouder die enkel uitvoerend werk verricht heeft al deze verplichtingen niet. Dit betekent echter niet dat men het werk van een boekhouder mag onderschatten. Tenslotte hebben zij ook een zeer belangrijke functie bij de verwerking van alle verrichtingen in een bedrijf en dit mag zeker niet uit het oog verloren worden.
Of men dus kiest voor een accountant of boekhouder is een beslissing die weloverwogen moet worden. In sommige gevallen heeft men zelfs beide nodig. Dit brengt ons bij het punt dat eigenlijk veel boekhouders ook accountant zijn. Het betekent echter niet dat ze daarom ook alle taken uitvoeren. Sommigen leggen zich enkel toe op een bepaald gedeelte en dit moet men eerst navragen alvorens te beslissen met welke boekhouder of accountant men zal samenwerken. Maak daarom eerst een afspraak met een aantal boekhouders en vraag hen ook naar de prijzen. Meestal zal dit een uurtarief zijn maar dit kan ook een forfaitaire prijs zijn naargelang het afgeleverde werk.
Het is uiteraard logisch dat bepaalde kantoren die groter zijn en een grotere dienstverlening bieden ook een hogere prijs zullen vragen.

Algemene info Tags : , , , , , , , , , , .

Comments are closed.