Btw en belastingen

Struikelblok | Uw boekhouder of accountant kent de regels

De btw, voluit de belasting op de toegevoegde waarde, is een belasting op allerlei diensten en goederen die door de eindconsument wordt gedragen. Deze belasting wordt stap voor stap geïnd want bij elk productie- en distributieproces dient men btw te betalen. Hiervan komt ook de omschrijving: belasting op de toegevoegde waarde.

Struikelblok

Voor vele particulieren is de btw een struikelblok omdat dit voor hen eigenlijk een meerkost is op de aankoop van goederen of diensten. Mensen zonder btw-nummer kunnen deze namelijk ook nergens terugvorderen. Voor zelfstandigen is dit uiteraard een groot verschil. Als een bedrijf of zelfstandige een factuur opstelt, dan rekent hij ook btw aan aan de klant. In de maandelijkse of kwartaalaangifte van de btw moet dit echter ook ingevuld worden en ziet de staat dit als een vordering die de staat heeft ten opzichte van de zelfstandige. Hij heeft de btw wel aangerekend maar moet deze ook teruggeven. Als een bedrijf bepaalde zaken aankoopt, dan betaalt het hierop ook btw, maar dit bedrag mag het aftrekken van de btw die het eigenlijk moet terugbetalen aan de staat. Uiteraard zijn er ook hier weer heel veel regels ontstaan in verband met de aftrek van de btw. Bepaalde zaken mag men volledig in mindering brengen, andere maar voor 50 procent en bepaalde aankopen zijn zelfs niet aftrekbaar.

Uw boekhouder of accountant kent de regels

Voor iemand die totaal geen ervaring met boekhouding of fiscaliteit heeft is het noodzakelijk om bij de aangifte hulp in te roepen van een boekhouder of accountant. Deze kent de regels en de btw-wetgeving wel en zal uw aangifte perfect kunnen invullen. Zij weten wat er mag in mindering gebracht worden en wat niet en kunnen u hierbij ook helpen om in de toekomst misschien bepaalde zaken aan te kopen die wel kunnen afgetrokken worden.
Ook als het over andere belastingen gaat is het toch altijd beter beroep te doen op een specialist in zijn vak. Want naast de btw hebben we nog verschillende andere belastingen zoals de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de vorm van uw bedrijf krijgt u jaarlijks uw aangiftebrief en deze moet dan binnen een bepaalde termijn binnen zijn.
Vooral bij eenmanszaken of mensen in bijberoep kan dit nogal problemen geven. De inkomsten van de zelfstandige acties moeten dan aangegeven worden bij de gewone personenbelasting en velen raken hierdoor totaal verward. Vandaag de dag een belastingsaangifte invullen is niet simpel. Jaarlijks komen er nieuwe vakken bij en verdwijnen er vakken. Men krijgt wel een kleine handleiding erbij maar toch is dit in vele gevallen onbegonnen werk. Men neemt op dat ogenblik beter een boekhouder of accountant die deze klus voor u kan klaren. Deze mensen houden zich hier dagelijks mee bezig en weten heel goed welk bedrag in welk vakje vermeld moet worden. Op die manier bent u zeker van een juiste aangifte en moet er minder angst zijn bij de volgende btw- of belastingscontrole.

Algemene info Tags : , , , , , , , .

Comments are closed.