Verschil tussen ‘enkele boekhouding’ en ‘dubbele boekhouding’

Mensen die als zelfstandige starten of een vennootschap oprichten worden dikwijls geconfronteerd met termen waar ze eigenlijk nog nooit van gehoord hebben of die ze moeilijk begrijpen. Ook bij hun boekhouding zal dit niet anders zijn want hier worden ook veelvuldig vaktermen gebruikt. Desondanks het feit dat personen die als zelfstandige wensen te starten een basiskennis bedrijfsbeheer nodig hebben, lijken velen toch nog totaal onvertrouwd met vele boekhoudkundige termen. De woorden “enkelvoudige boekhouding” en “dubbele boekhouding” zijn hier voorbeelden van. Voor vele mensen is boekhouding voeren allemaal hetzelfde. Niets is uiteraard minder waar. Er is namelijk een groot verschil tussen beide vormen en ook de boekhouders en boekhoudkantoren zullen dit ongetwijfeld beamen.

Enkele of dubbele boekhouding: U kunt niet altijd zelf kiezen

In de meeste gevallen kan men niet zelf kiezen of men enkele of dubbele boekhouding zal voeren. Vennootschappen en grotere firma’s hebben namelijk de verplichting een dubbele boekhouding bij te houden. Bij kleinere eenmanszaken ligt dit toch wel iets anders. Ook zij moeten hoe dan ook een boekhouding bijhouden, maar dit mag ook het enkel systeem zijn. Vroeger werd er dikwijls beweerd dat het voeren van een enkele boekhouding veel meer tijd in beslag nam dan die van een dubbele. Vandaag de dag is dit verschil echter zo miniem geworden waardoor men over dit nadeel eigenlijk zelden of nooit nog zal spreken.
Het grootste verschil tussen beide boekhoudmethodes is dat men bij het enkel systeem enkel werkt met dagboeken en bij dubbel boekhouden men werkt met zowel dagboeken als met een grootboek. Bij dubbel boekhouden krijgt men een veel gedetailleerder beeld van de algemene toestand van het bedrijf en kan men preciezer opvolgen hoe het eigen vermogen evolueert. Bij het enkel boekhouden kan trouwens ook niet rechtstreeks een balans worden opgemaakt van schulden, vorderingen en bezittingen.

Uw boekhouder weet raad

Door het feit dat dubbele boekhouding veel gedetailleerder en overzichtelijker is, kiezen vele boekhouders toch voor deze methode, zelfs al hebben ze wettelijk voldoende aan een enkelvoudige boekhouding. Uiteraard beslist u als zaakvoerder hierover nog altijd zelf maar het is zeker een optie die men moet overwegen. De jaarlijkse kostprijs van het voeren van de boekhouding zal iets hoger zijn maar u kan op elk moment een duidelijke stand van zaken opvragen over hoe het zit met uw firma op allerlei vlakken. U kunt tijdig bijsturen en eventuele verliezen omzetten in winsten. Men dient hierover goed na te denken en alles op een rustige manier bespreken en evalueren met uw boekhouder of accountant zodat deze u de voor- en nadelen kan uitleggen. De sector waarin uw bedrijf actief is zal ongetwijfeld ook een grote rol spelen want voor bepaalde sectoren is het beter een dubbele boekhouding te hebben en voor andere is dit boekhoudingeerder nutteloos.
De eerste stap die men dus best zet is naar een boekhouder of accountant stappen en een afspraak regelen zodat u beiden op dezelfde golflengte zit. Dit zal uw firma enkel maar ten goede komen en op lange termijn zeker zijn vruchten afwerpen.

Algemene info Tags : , , , , , , , , , , , .

Comments are closed.