Boekhoudkundige verplichtingen voor bedrijven in België

Iedereen die een zaak start moet rekening houden met een aantal boekhoudkundige en administratieve verplichtingen die wettelijk zijn vastgelegd. Het is zeer belangrijk deze verplichtingen zeer nauwlettend uit te voeren als men geen boetes wil oplopen.

Verschil tussen eenmanszaken en vennootschappen

Zowel vennootschappen als eenmanszaken zijn allebei onderworpen aan de wetgeving om boekhoudkundig en administratief heel wat zaken bij te houden en in bepaalde gevallen ook publiek kenbaar te maken. De boekhoudwetgeving heeft hiervoor een aantal regels opgesteld die zowel gelden voor vennootschappen als voor eenmanszaken. Maar er zijn ook een aantal regels die veel specifieker zijn en die enkel door de ene of door de andere moeten uitgevoerd worden. Het gaat hier in de meeste gevallen over het voeren van een enkelvoudige of dubbele boekhouding. Eenmanszaken kunnen meestal een vereenvoudigde boekhouding voeren terwijl vennootschappen bijna altijd een dubbele boekhouding zullen moeten voorleggen. Vooral de meest gekende zoals een BVBA of een NV moet zeker deze regel volgen. Een enkelvoudige boekhouding zou voor deze firma’s ook totaal niet overzichtelijk zijn omdat dergelijke vennootschappen meestal wel grotere firma’s omvatten.

Algemene principes

Er zijn een aantal algemene principes die van toepassing zijn op elke onderneming, van welke aard dan ook:

  • Men moet een volledige boekhouding voeren: alle bezittingen, schulden, verrichtingen moeten dan ook correct en duidelijk weergegeven worden.
  • Er moet een boekhouding gevoerd worden die aangepast is aan de omvang en behoeften van het bedrijf.
  • Men moet een jaarrekening opmaken die een correct en getrouw beeld heeft van de financiële toestand van het bedrijf.
  • Alle verrichtingen moeten gestaafd kunnen worden door bewijsstukken. Deze bewijsstukken moeten 10 jaar bewaard worden.
  • De boekhouding wordt gevoerd ter goeder trouw, in eer en geweten dus.

 

Uiteraard zijn er naast de algemene principes ook de specifieke boekhoudkundige verplichtingen die men oplegt. Men bepaalt deze verplichtingen door de ondernemingen op te splitsen in drie grote soorten: de kleine ondernemingen, de middelgrote en de grote.
Kleine ondernemingen zijn bedrijven zoals onder andere eenmanszaken, vennootschappen onder firma of gewone commanditaire vennootschappen. Deze firma’s hebben een maximale omzet van 495.787,04 euro exclusief btw en mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.

Middelgrote ondernemingen zijn zaken die hoogstens één van de volgende voorwaarden overschrijden:

  • Jaaromzet: 6.250.000 euro
  • Gemiddelde tewerkstelling: 50 voltijdse werknemers
  • Balanstotaal: 3.125.000 euro

 

Zij moeten een dubbele boekhouding voeren en krijgen heel wat meer verplichtingen opgelegd. De middelgrote ondernemingen mogen wel hun jaarrekening opstellen volgens een verkort schema.
Tenslotte zijn er nog de grote ondernemingen. Deze overschrijden minstens 1 van bovenvermelde voorwaarden. Bedrijven met meer dan 100 werknemers vallen hoe dan ook onder de categorie van grote ondernemingen, ook al overschrijden ze de andere criteria niet.
Deze ondernemingen moeten eveneens een dubbele boekhouding voeren maar zij moeten ook een jaarrekening opstellen volgens het volledige schema. Er is hier ook verplichting tot neerlegging van de jaarrekening.

Algemene info Tags : , , , , , , , .

Comments are closed.