Wat verstaat men onder ‘boekhouding’

Iedereen kent ongetwijfeld de term “boekhouding”. Bedrijven en zelfstandigen worden er dagelijks mee geconfronteerd en vele zaakvoerders zitten af en toe met de handen in het haar als ze naar hun boekhouder of boekhoudkantoor moeten. Maar wat is boekhouding nu eigenlijk? Als we de proef op de som nemen en mensen vragen naar een duidelijke omschrijving van het woord, dan moeten de meesten toch eventjes goed nadenken vooraleer ze een passende uitleg vinden. Eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. Boekhouding is, kort omschreven, het vastleggen en in kaart brengen van financiële feiten. Ervoor zorgen dat men inzicht krijgt in de financiële toestand van een persoon, een bedrijf of een instelling en op deze manier ook verantwoording afleggen aan verschillende instanties. Als men de boekhouding erbij neemt, dan moet men een overzicht krijgen van de reeds gedane uitgaven en de verkregen inkomsten. Op die manier krijgt men een beeld van de winst of het verlies dat een bedrijf of persoon maakt.

 

Boekhouding is van levensbelang voor uw bedrijf

Vandaag de dag moeten steeds meer zelfstandigen en bedrijven de boeken neerleggen en het faillissement aanvragen. Bij velen is een oorzaak van het faillissement een slecht gevoerde of zelfs niet uitgevoerde boekhouding. Uw zaak valt of staat met uw boekhouding want daarin kan men alles terugvinden wat nodig is om een goed draaiende zaak te kunnen opbouwen of behouden. Daarom is ook een goede boekhouder of een goed boekhoudkantoor zeer belangrijk als u een succesverhaal op lange termijn wenst te creëren. Zij zullen u bijstaan en maandelijks of per kwartaal uw inkomsten en uitgaven bekijken zodat er tijdig kan ingegrepen worden als dit nodig zou zijn.

 

Hoe wordt de boekhouding bijgehouden

De tijden dat alles met de hand werd geschreven en op losse blaadjes werd bijgehouden zijn ook bij de boekhouding al lang vervlogen. Men voert de boekhouding in via computer en een boekhoudprogramma. Hierin worden zowel aankoop als verkoopfacturen verwerkt evenals rekeninguittreksels, verwerking van lonen,… In de meeste programma’s zit dan ook een functie verwerkt waarbij men slechts op enkele minuten de btw-aangifte kan laten opmaken, zonder al dat rekenwerk zoals vroeger.

Uiteraard is het niet voor iedereen weggelegd om zelf  de boekhouding bij te houden. Dit is een zeer intensieve en soms ook ingewikkelde bezigheid waar fouten niet toegestaan zijn. Men laat dit dus beter over aan specialisten. Vooral ook door het feit dat van de overheid steeds meer en  meer controles worden uitgevoerd. U laten bijstaan door een boekhouder of accountant is dus onontbeerlijk om bij controles geen torenhoge boetes voorgeschoteld te krijgen. Ook voor uzelf is het veel aangenamer een duidelijk overzicht te hebben waar u staat met uw firma en wat de mogelijkheden zijn naar de toekomst toe. Tenslotte werkt u er ook heel hard voor dus het zou zonde zijn dit alles te laten tenietgaan door het voeren van een onvolledige of onjuiste boekhouding.

Algemene info Tags : , , , , , , , , .

One Response to Wat verstaat men onder ‘boekhouding’