Boekhouding uitbesteden: waarom kiezen voor een boekhouder?

Uw boekhouding uitbesteden of  niet? We zijn verplicht de wet te volgen dus is iedere firma verplicht een boekhouding bij te houden. Uiteraard kan dit op verschillende manieren en is iedere zaakvoerder vrij hierin zelf te beslissen.

Boekhouding uitbesteden of interne boekhouding: drie mogelijkheden met allemaal hun voor- en nadelen

Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden om een boekhouding bij te houden voor een firma: de boekhouding volledig binnen het bedrijf laten uitvoeren, de boekhouding gedeeltelijk in uw bedrijf laten uitvoeren en gedeeltelijk uitgeven aan een boekhouder of accountant en de laatste oplossing is dan uiteraard de boekhouding volledig laten uitvoeren door een extern persoon of firma (boekhouding uitbesteden).

Interne boekhouding

Het voordeel van de boekhouding volledig laten uitvoeren binnen het bedrijf is dat alles snel kan gebeuren. Men heeft een eigen boekhoudkundige afdeling waarin alle facturen, betalingen,… onmiddellijk kunnen worden ingeboekt en zo verloopt alles snel. Als men vragen heeft of zaken wenst op te zoeken van de voorbije maanden, dan kan dit zonder probleem door gewoon naar de afdeling te gaan. Dit lijkt een perfecte oplossing en dat is het uitbesteding van boekhoudingin vele gevallen ook voor grote bedrijven. Zij hebben meestal de infrastructuur voor handen en kunnen zich al die werknemers ook probleemloos permitteren. Als men echter een kleiner bedrijf heeft of een eenmanszaak, dan kan men onmogelijk een afdeling ‘boekhouden’ oprichten. Dit is niet haalbaar en ook nagenoeg onbetaalbaar.

Tijdelijke uitbesteding van uw boekhouding

Een oplossing hier kan dus gedeeltelijke uitbesteding van de boekhouding zijn of zelfs een volledige overdracht aan een extern boekhouder. Als men gedeeltelijk de boekhouding uitgeeft, dan kiest men er meestal voor om de basisverrichtingen in de firma te laten uitvoeren door een bediende. Dit gaat dan vooral om het inboeken van facturen, uitvoeren van betalingen, loonsadministratie,… Men schaft zich een boekhoudprogramma aan en een boekhouder komt er eigenlijk pas aan te pas bij de afsluiting van het boekjaar.

Uitbesteden boekhouding

Uw boekhouding uitbesteden: een derde optie is het volledig overdragen van de boekhouding aan de boekhouder. Dit houdt in dat de boekhouder alles inboekt bij hem op kantoor, via zijn boekhoudprogramma. Ook de btw-aangiftes worden door hem ingediend en hij houdt perfect bij wat u moet betalen en tegen wanneer de uiterlijke betaaldatum is. U krijgt ook regelmatig een overzicht van onbetaalde facturen of verkeerd opgestelde of tekort opgestelde facturen die niet overeenkomen met betalingen en op die manier hebt u steeds een controle zodat alles zeer goed kan opgevolgd worden. Als zaakvoerder heeft u het namelijk razend druk en zijn foutjes vlug gemaakt. Daarom is een boekhouder of accountant op dat moment ideaal als hulpmiddel om ervoor te zorgen dat u er niet alleen voor staat. Een goede boekhouder zal u alles tijdig meedelen en ervoor zorgen dat u steeds ruim de tijd hebt om alles te bekijken en recht te zetten. Met een boekhouder zal u op beide oren kunnen slapen en valt er ongetwijfeld een hele last van uw schouders terwijl als u met bedienden of personeel werkt u er in vele gevallen nog een extra zorg bij krijgt.

Wilt u uw boekhouding uitbesteden? Maak een offerte-aanvraag en ontvang gratis meerdere aanbiedingen van erkende boekhouders.

Boekhouding uitbesteden Tags : , , , , , , , , , , , , , , .

Comments are closed.