Privacybeleid

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van COMPANEO.be en zijn bestemd voor intern gebruik bij COMPANEO en zijn partners. Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan COMPANEO SAS, Antony Parc II – 10 place du Général de Gaulle – BP 20156 – 92 186 Antony Cedex – FRANCE

Comments are closed.